Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska droga do niepodległości” – Radomsko, 8 października 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zapraszają 8 października 2018 r. (poniedziałek) do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polska droga do niepodległości”.

miejsce: sala konferencyjna Muzeum Regionalnego w Radomsku, ul. Gabriela Narutowicza 1

Program konferencji

godz. 10.00–10.20 – otwarcie konferencji

godz. 10.20–11.10

  • prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Drogi do wolności – etos walki i czynu

  • dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Horyzont niepodległości. Fundamenty odrodzenia Rzeczypospolitej w XIX i XX w.

godz. 11.10–11.30 – przerwa

godz. 11.30–13.00

  • prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

Prognozy Józefa Piłsudskiego z 1914 r. w sprawie przebiegu nieuchronnego konfliktu zbrojnego

  • dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia

w Piotrkowie Trybunalskim)

Uczniowie Hipokratesa na legionowym szlaku. Służba zdrowia Legionów Polskich

  • dr Dariusz Rogut (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie/Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Legionowe życiorysy

13.00–13.20 – przerwa

13.20–14.40

  • dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej wobec wyzwań lat 30-tych XX w.

  • dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy)

Problematyka niepodległości w edukacji polonistycznej w okresie II RP i latach powojennych

  • mgr Małgorzata Borek (Muzeum Regionalne w Radomsku)

Radomsko u progu niepodległości

godz. 14.40–15.00 – dyskusja i podsumowanie

do góry