Nawigacja

Konferencje naukowe

Seminarium naukowe „Wywiad i dywersja Konspiracyjnego Wojska Polskiego” – Emów, 28-29 czerwca 2018

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biuro Badań Historycznych IPN zorganizowały seminarium naukowe „Wywiad i dywersja Konspiracyjnego Wojska Polskiego”. Spotkanie odbywało się 28 i 29 czerwca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Historycy zajmujący się konspiracją antykomunistyczną dyskutowali o jednej z najważniejszych powojennych organizacji niepodległościowych, której twórcą i pierwszym dowódcą był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947), a która działała w latach 1945–1954 w województwie łódzkim, na Kielecczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. Seminarium towarzyszyła prezentacja wystawy poświęconej Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, którą przygotował Oddział IPN w Łodzi.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi na seminarium reprezentowali dr Tomasz Toborek (Trzy Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (geneza, oblicze ideowe, cele działalności; Ubek w obozie reakcji. Jan Łopianiak jako ofiara prowokacji żołnierzy KWP), Paweł Wąs (Komórka wywiadowcza KWP w Zarządzie Głównym Informacji WP w Warszawie), Robert Rabiega (Akcja na Radomsko. Przygotowanie, przebieg, skutki), dr Joanna Żelazko (Komunistyczny wymiar „sprawiedliwości” jako narzędzie represji wobec żołnierzy KWP),  dr Dariusz Rogut (Obwód Łask KWP „Buki”), Artur Ossowski (Sprawa Henryka Brzózki – rozpracowanie sztabu KWP przez UB).

W trakcie seminarium zaprezentowano również film Oddziału IPN w Łodzi pt. Zagadka kapitana „Z-24”.

Pełen program spotkania

do góry