Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Łódź czerwona«. Prawda czy mit?” – Łódź, 10–11 czerwca 2019

Przedsięwzięcie było próbą weryfikacji propagandowego PRL-owskiego hasła przez ukazanie wybranych zagadnień z historii Łodzi 1905–1989.

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w dniach 10–11 czerwca 2019 r.  w sali konferencyjnej hotelu Holiday Inn w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „»Łódź czerwona«. Prawda czy mit?”.

Przedsięwzięcie było próbą weryfikacji propagandowego PRL-owskiego hasła przez ukazanie wybranych zagadnień z historii Łodzi 1905–1989. 

Z jednej strony autorzy referatów omawiali te problemy, wokół których stworzono ideologiczną otoczkę czerwonego miasta. Z drugiej przedstawione zostały wydarzenia i procesy, które przeczą tej tezie – opór społeczny wobec komunistycznej władzy, konspiracja antykomunistyczna itp.

Wygłoszone referaty:

 

Dr Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki), Rewolucja 1905 roku: narodziny „czerwonej Łodzi”?

Dr hab. prof. UŁ Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki), „Czerwona Łódź”? Z dziejów łódzkiego samorządu w Drugiej Rzeczypospolitej

Dr hab. prof. UŁ Marta Sikorska-Kowalska (Uniwersytet Łódzki), Kobiety „czerwonej Łodzi” 1905–1939

Dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), Środowisko łódzkich komunistów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Dr Artur Kuprianis (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Zdobyć koszary. Agitacja komunistyczna i jej zwalczanie w łódzkim garnizonie w okresie międzywojennym

Dr Andrzej Czyżewski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Okupacyjna Łódź w komunistycznej polityce pamięci

Dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Konspiracja antykomunistyczna po II wojnie światowej w Łodzi i regionie

Dr Joanna Żelazko (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Ludzie „systemu”. Funkcjonariusze UB – stereotypy i rzeczywistość

Ewelina Ślązak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), „Łódź jest czerwona nie nienawiścią, ale miłością …”. Biskup Michał Klepacz jako ordynariusz diecezji łódzkiej

Jacek Herman (Archiwum Państwowe w Łodzi), PZPR w Łodzi – struktura organizacyjna i społeczna w latach 1948–1975

Dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Łódź w raportach CIA i Wolnej Europy

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki), Bez porozumienia. Burzliwe spotkanie strajkujących włókniarzy łódzkich z premierem Piotrem Jaroszewiczem w lutym 1971 r.

Dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Przeciw „czerwonemu”. Kampania wyborcza środowisk niezależnych w Łodzi 1989 r.

Leszek Próchniak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), Obrona ostatnich przyczółków władzy. Wybory prezydenckie w Łodzi w 1989 r.

Dr Kamil Śmiechowski (Uniwersytet Łódzki), Robotnicza przeszłość Łodzi a współczesna tożsamość miasta

Dr hab. prof. UŁ Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki), Białe kopalnie w „czerwonej Łodzi”. Analiza przypadku łódzkiej włókniarki

 

foto: Przemysław Brzeziński

do góry