Nawigacja

Teki edukacyjne

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne, opracowanie Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Adam Sitarek, Łódź 2012 ((Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. XXVI), zeszyt 1 (Historia) 111 s., zeszyt 2 (Źródła) 75 s.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, uczących historii według nowej podstawy programowej. Wydawnictwo składa się z dwóch części.

Pierwszy zeszyt zawiera opracowania historyczne omawiające sytuację na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej przed II wojną światową i po agresji sowieckiej, losy obywateli polskich deportowanych i więzionych przez władze ZSRS, powstanie armii gen. Władysława Andersa i jej ewakuację wraz z ludnością cywilną na Bliski Wschód, funkcjonowanie polskich osiedli uchodźczych, szlak bojowy II Korpusu Polskiego i powojenne repatriacje.

W drugim zeszycie znajduje się wybór tekstów źródłowych wraz z ćwiczeniami źródłowymi.

Wydawnictwa dla szkół nie są dostępne w sprzedaży. Nauczyciele mogą je otrzymać w trakcie zajęć metodycznych oraz organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej lekcji dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Kontakt dla osób zainteresowanych: tel. (42) 201 46 61, e-mail: oben.lodz@ipn.gov.pl

do góry