Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Łodzi stan na sierpień 2022 r.

Śledztwa zawieszone

Zbrodnie komunistyczne

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, dokonanej przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi, będącego funkcjonariuszem państwa komunistycznego, w okresie od dnia 9 listopada 1982 roku do dnia 5 grudnia 1982 roku w Łodzi, polegającej na przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne pozbawienie wolności na czas powyżej siedmiu dni w postaci tymczasowego aresztowania Jacka W. i Sławomira P., co stanowiło represję i poważne prześladowanie z przyczyn politycznych z powodu prezentowanych przez w/w przekonań i poglądów społeczno-politycznych, a tym samym naruszenie prawa do ich wyrażania i było działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego pokrzywdzonych (S. 62.2020.Zk).

W toku śledztwa wykonano oględziny akt archiwalnych, z których wynika, że Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi prowadziła w okresie stanu wojennego śledztwo, w którym zarzuciła Jackowi W. i Sławomirowi P. popełnienie przestępstwa z art. 273 § 2 dkk, polegającego na przechowywaniu w celu rozpowszechnienia zbioru wierszy zawierających treści wyszydzające, lżące i poniżające naczelne organy państwa. Były to wiersze ujęte w tomiku „Siekiera, motyka, smok wawelski”, które zostały wielokrotnie powielone przy użyciu urządzenia kserograficznego w zakładzie pracy podejrzanych. Wobec obydwu podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, które było utrzymane również po wniesieniu sprawy wraz z aktem oskarżenia do sądu. Wyrokiem z dnia 20 grudnia 1982 roku Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi uznał Jacka W. i Sławomira P. za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw i skazał na kary po jednym roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby trzech lat. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 30 czerwca 1994 roku uniewinnił Jacka W. i Sławomira P. od przypisanych im przestępstw, uznając, iż dowodowe zbiory wierszy zawierały pejoratywne określenia i sformułowania pod adresem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która nie była naczelnym organem państwa. W śledztwie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłuchano w charakterze podejrzanego byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Waldemara D. Śledztwo zostało zawieszone postanowieniem z dnia 12 lipca 2022 r. z uwagi na opinie biegłych lekarzy psychiatrów co do obecnego stanu zdrowia podejrzanego.

Zbrodnie nazistowskie

Śledztwo w sprawie udziału w zabójstwie przez rozstrzelanie w dniu 20.03.1942 r. w Zgierzu 100 Polaków przez funkcjonariuszy niemieckich (S 44.2013.Zn).

Egzekucja w Zgierzu była  największą publiczną masakrą na ziemiach polskich włączonych jesienią 1939 r. w granice Rzeszy Niemieckiej. Stanowiła odwet za zastrzelenie w Zgierzu przez Polaka Mierzyńskiego dwóch funkcjonariuszy gestapo. Ofiary to w większości członkowie ruchu niepodległościowego, głównie Związku Walki Zbrojnej. Zakończono już czynności zmierzające do ustalenia żyjących członków ofiar zbrodni, którzy zostali przesłuchani w charakterze świadków . Dopuszczono również dowód z opinii biegłych z zakresu badań genetyczno-sądowych celem wyselekcjonowania materiału DNA z zabezpieczonych w miejscu pierwotnego pochówku ofiar zbrodni w Lesie Lućmierskim i porównaniu ich przy wykorzystaniu materiału genetycznego pobranego od rodzin ofiar. Śledztwo zostało zawieszone postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku z uwagi na długotrwały okres wykonywania badań genetycznych.

 

do góry