Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego – Łódź, 1 sierpnia 2017

Powstańcze biografie

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił na Plac Katedralny Jana Pawła II w Łodzi, gdzie – po uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. bp. Adama Lepę, a następnie złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy mogile ks. Tadeusza Burzyńskiego w Łódzkiej Archikatedrze – odbyło się otwarcie wystawy łódzkiego IPN pt. „Powstańcze biografie – łódzkie echa Powstania Warszawskiego”.

 Ks. Tadeusz Burzyński

Jedną z postaci upamiętnionych na ekspozycji jest ks. Tadeusz Burzyński, w czasie Powstania Warszawskiego kapelan sióstr urszulanek SJK. W pierwszym dniu Powstania podczas walk z Niemcami na Powiślu towarzyszył patrolowi sanitarnemu czterech sióstr urszulanek z sakramentem chorych. Pomimo oznakowania sanitariuszki były pod stałym ostrzałem niemieckim. Podczas udzielania pomocy rannemu i pełnienia posługi kapłańskiej patrol został obrzucony granatami na rogu ulicy Gęstej i Browarnej. Ks. Burzyński został śmiertelnie ranny.

27 sierpnia 1944 r. ks. Burzyński został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych. Jest najprawdopodobniej jedynym kapłanem Archidiecezji Łódzkiej, męczennikiem II wojny światowej, którego szczątki udało się odnaleźć i zidentyfikować. 1 sierpnia 2014 r., w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jego doczesne szczątki spoczęły w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej.

Wystawa poświęcona łodzianom w Powstaniu Warszawskim prezentowana będzie przed łódzką Archikatedrą przez 63. dni.

Godzina „W”

Po symbolicznej minucie ciszy w godzinę „W” łodzianie zebrali się przy mogile gen. bryg. Franciszka Edwarda Pfeiffera ps. „Radwan”, w 1944 r. komendanta Obwodu I Śródmieście Komendy AK Okręgu Warszawa-Miasto – najstarszego stopniem łodzianina biorącego udział w Powstaniu Warszawskim. Organizatorem uroczystości, na które niezwykle licznie przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, instytucji, organizacji społecznych i kombatanckich, był Oddział IPN w Łodzi.

Płk Franciszek Edward Pfeiffer ps. „Radwan” w mundurze II Korpusu Polskiego we Włoszech – 1946 r. Ze zbiorów Marka Maroszka

Tego dnia kwiaty i znicze trafiły też pod pomnik Powstańców Warszawskich w Łodzi, na cmentarz w Łodzi-Rudzie na mogiłę płk. Józefa Szostaka ps. „Filip”, zastępcy Szefa Sztabu Komendy Głównej AK, najstarszego rangą łodzianina biorącego udział w Powstaniu Warszawskim, a także na mogiłę Barbary Nazdrowicz ps. „Wiewiórka”, 15-letniej harcerski, która zginęła w Powstaniu i której grób na Starym Cmentarzu w Łodzi stał się w Polsce Ludowej symbolicznym, jedynym w mieście miejscem pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Oznaczamy mogiły Powstańców

W ramach tradycyjnej już akcji oznaczania biało-czerwoną szarfą z napisem „63. dni Powstania Warszawskiego” mogił Powstańców na łódzkich cmentarzach pracownicy Oddziału IPN w Łodzi zinwentaryzowali już przeszło osiemdziesiąt kwater. Na samym Starym Cmentarzu w Łodzi zlokalizowano 46 grobów Powstańców Warszawskich (zestawienie i mapka poniżej).

foto: Aleksandra Kotecka, Marzena Kumosińska

   

do góry