Nawigacja

Aktualności

V spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych pt. „Konkursy w działalności edukacyjnej archiwów” – Łódź, 17–18 września 2018

W dniach 17–18 września 2018 r. odbyło się w Łodzi V spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych pt. „Konkursy w działalności edukacyjnej archiwów”. Oddział IPN w Łodzi był jednym ze współorganizatorów spotkania, którego uczestnicy mogli zwiedzić Oddziałowe Archiwum przy ul. Orzeszkowej, uczestniczyć w wykładzie Artura Ossowskiego, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, zatytułowanym Gry Instytutu Pamięci Narodowej jako element zmagań konkursowych oraz warsztatach: „Od zabawy po naukę – przedsięwzięcia konkursowe Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi”

Z Manifestu Założycielskiego Forum Edukatorów Archiwalnych, powołanego 25 października 2014 r.:

„Przed Forum Edukatorów Archiwalnych stawiamy następujące cele:

stworzenie płaszczyzny służącej wymianie refleksji i poglądów oraz doświadczeń praktycznych dotyczących edukacji archiwalnej, budowanie sieci współpracy, organizacja spotkań dotyczących edukacji archiwalnej umożliwiających prezentację i wymianę koncepcji oraz doświadczeń, integrowanie archiwistów zajmujących się działalnością edukacyjną zmierzające do wyodrębnienia się grupy edukatorów archiwalnych (specjalistów w zakresie działalności edukacyjnej archiwów), a także wsparcie rozwoju zawodowego edukatorów archiwalnych poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, uświadamianie środowisku archiwistów wagi i znaczenia edukacji archiwalnej, umocnienie pozycji funkcji edukacyjnej w archiwach i stymulowanie jej rozwoju, prowadzenie działalności badawczej w zakresie edukacji archiwalnej oraz upowszechnianie wiedzy o niej, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji w archiwach, dążenie do podniesienia jakości oferty edukacyjnej archiwów, wypracowywanie standardów i modeli edukacyjnych, pomoc i doradztwo metodyczne w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji archiwalnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej, wspomaganie kształcenia nauczycieli, promowanie działalności edukacyjnej archiwów, propagowanie archiwów w społeczeństwie, współpracę między archiwami a instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi i naukowymi”.

Poprzednie spotkania FEA odbyły się:

I Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych w Toruniu – 24-25 kwietnia 2015 r.

II Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych w Toruniu – 4-5 grudnia 2015 r. Hasło przewodnie: „Gry w przestrzeni miasta organizowanych przez archiwa”.

III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych w Warszawie – 23 czerwca 2016 r. Temat: „Film w edukacji archiwalnej, edukacja archiwalna w filmie”,

IV Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych odbyło się w ramach panelu VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Kielcach: „Przyszłość i perspektywy edukacji w archiwach” – 21 września 2017 r.

do góry