Nawigacja

Konferencje naukowe

Sesja popularnonaukowa „Zbrodnie niemieckie w Polsce w latach 1939–1940. Od »Intelligenzaktion« do Akcji »AB«” – Łódź, 10 listopada 2017

Kolejnym elementem realizowanego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi projektu „Pamiętamy o łódzkich ofiarach »Intelligenzaktion« (1939-1940)” (pierwszym były przeprowadzone 25 października przez Biuro Edukacji Narodowej warsztaty dla uczniów) stała się w dniu 10 listopada 2017 r. sesja popularnonaukowa przygotowywana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych. Przedsięzięcie zrealizowane w Instytucie Europejskim w Łodzi nosiło tytuł „Zbrodnie niemieckie w Polsce w latach 1939–1940. Od »Intelligenzaktion« do Akcji »AB«”.

Spotkanie otworzył dr Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego IPN. W programie znalazło się wystąpienie dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego, pracownika delegatury IPN w Kielcach, pt. Niemieckie działania eksterminacyjne wobec ludności polskiej w pierwszym roku okupacji (wrzesień 1939-sierpień 1940), a także referat dr. Olgierda Ławrynowicza (Instytut Archeologii UŁ) pt. „Intelligenzaktion” w podłódzkich lasach w świetle badań terenowych.

W drugiej części spotkania Artur Ossowski, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, zaprezentował film z warsztatów edukacyjnych dla uczniów zrealizowanych 25 października w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Po projekcji nastąpiła prezentcja prac i rozstrzygnięcie konkursu na młodzieżowy projekt upamiętniania łódzkich ofiar „Intelliganzaktion” w przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy sesji przejechali następnie autokarami do Lasu Lućmierskiego, gdzie złożyli kwiaty na mogile pomordowanych.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Sesja i poprzedzające ją warsztaty edukacyjne są wydarzeniami towarzyszącymi IX edycji społecznej akcji „Zapal znicz pamięci”, poświęconej martyrologii polskich elit na terenach wcielonych do III Rzeszy.

Foto: Marzena Kumosińska, Bartłomiej Kluska

do góry