Nawigacja

Książki – Łódź

Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939

  • Okładka
    Okładka

Sebastian Pilarski Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926–1939, Łódź 2017, 454 s., ISBN 978-83-8098-137-9

Publikacja prezentuje stanowisko obozu rządzącego w Polsce wobec południowego sąsiada od przewrotu majowego z 1926 r. do upadku Czechosłowacji w marcu 1939 r. W stosunkach między obu państwami był to okres nieustannych napięć, prowadzących m.in. do poważnych kryzysów w 1934 i 1938 r.

W monografii oprócz relacji dwustronnych – w tym kluczowej sprawy mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czechosłowacką – omówiono także kwestię słowacką i ukraińską oraz zagadnienie prowadzenia w ČSR agitacji komunistycznej, mającej istotny wpływ na stosunki wzajemne. Tematyka ta została przedstawiona na szerokim tle wydarzeń rozgrywających się w Europie, które doprowadziły do załamania ładu wersalskiego na kontynencie. Podstawę źródłową stanowią archiwalia polskie i czeskie, jak również prasa polska i obca. 

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry