Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Ostrowie Wielkopolskim

W związku z obchodami 40. rocznicy narodzin ruchu społecznego „Solidarność”, który doprowadził do ponownego odzyskania wolności przez Polskę po czerwcu 1989 r. w 53. miejscach w całej Polsce IPN otworzył wystawę „TU rodziła się Solidarność”. Oddział łódzki IPN zorganizował wystawę na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z obchodami 40. rocznicy narodzin ruchu społecznego „Solidarność”, 1 lipca na Rynku w Ostrowie Wielkopolskim o godz. 12.00, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”. 

Otwarcia wystawy w imieniu dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi dokonał dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi, natomiast Magdalena Zapolska-Downar z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej zaprezentowała i omówiła poszczególne moduły wystawy.

 

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim. 

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność”, mają udział miliony najczęściej anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie.

W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.

„Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych przez konspirację młodzieżową 1949-56 po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwca ’56, Millenium ‘66, Marca ’68, Grudnia ’70, Czerwca ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu „Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r.

Polska „Solidarność” była w 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych państw komunistycznych na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego – od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez „Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.


Wystawa będzie prezentowana w Ostrowie Wielkopolskim do 20 lipca. Następnie 21 lipca zostanie pokazana w Łodzi, a 14 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry