Nawigacja

Aktualności

Udział przedstawicieli Oddziału IPN w Łodzi w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2020 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległość -Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi - w imieniu dyrekcji i pracowników oddziału, złożył kwiaty przed symbolicznym grobem nieznanego żołnierza w Łodzi.

W dniu 11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległość -Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi - w imieniu dyrekcji i pracowników oddziału, złożył kwiaty przed symbolicznym grobem nieznanego żołnierza w Łodzi.

Upamiętnienie to, które faktycznie nigdy nie było grobem w rozumieniu dosłownym, powstało w 1925 r., a uroczyste odsłonięcie nastąpiło w niedzielę 22 marca z udziałem ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego.

Napis na płycie głosił: "NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI MIASTO ŁÓDŹ - ROK 1925". W okresie międzywojennym obiekt ten określany był mianem Płyty Nieznanego Żołnierza. Pomnik - jak wiele innych trwałych znaków pamięci o charakterze patriotycznym, które funkcjonowały w przestrzeni publicznej Łodzi - został zniszczony przez okupantów niemieckich podczas II wojny światowej. Został on odbudowany w 1946 r. i wówczas pojawił się wprowadzający
w b​ład napis: "Grób Nieznanego Żołnierza".

 

do góry