Nawigacja

Aktualności

Facebook blokuje promocję filmu IPN Oddział w Łodzi!

Facebook zablokował możliwość promocji za granicą filmu dokumentalnego "Obóz na Przemysłowej - poznaj nasz strach!". Powodem blokady jest uznanie kampanii jako politycznej o charakterze społecznym.

Film dokumentalny zamieszczony na portalu społecznościowyym Facebook, przedstawia historię niemieckiego obozu dla Polskich dzieci znajdującego się przy ul. Przemysłowej w Łodzi. W tym roku mija 78 lat od powstania tego miejsca, do którego trafiło ok. 3 tys. dzieci!

Instytut Pamięci Narodowej  Oddział w Łodzi dokonał wszelkich starań, aby wiedza o obozie na Przemysłowej dotarła do jak największej ilości osób, również tych  spoza naszego kraju. Film przygotowano w 7 wersjach językowych – polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej.

Uznanie przez portal Facebook, iż film ma charakter polityczny, powoduje całkowitą blokadę jego promocji w krajach za granicą!!!

 

*Czym są reklamy społeczne według Facebooka: 

- są tworzone przez lub w imieniu obecnego lub byłego kandydata na urząd publiczny, polityka, partię polityczną lub działaczy na rzecz wyboru na urząd publiczny;

- lub dotyczą wszelkich inicjatyw związanych z wyborami, referendum lub głosowaniami, w tym kampanii zachęcających do udziału w głosowaniu lub kampanii wyborczych;

- lub dotyczą kwestii społecznych w dowolnym miejscu, w którym reklama jest umieszczana;
- lub podlegają regulacjom jako reklamy polityczne.

Ponadto:

Do zagadnień społecznych należą kontrowersyjne tematy, które są szeroko omawiane i mogą mieć wpływ na wyniki wyborów albo na istniejące lub proponowane przepisy. W przypadku emisji reklam dotyczących kwestii społecznych wymagamy zwiększonej transparentności i autentyczności. Reklamy takie mają bowiem wpływ na opinię publiczną w drodze dyskusji, debaty, wspierania określonych kwestii lub przeciwstawiania się im (może to dotyczyć kwestii zdrowia, praw obywatelskich i społecznych).

 

 

do góry