Nawigacja

Aktualności

Przez historię z łódzkim IPN - 20 lat Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Prezentowane wydawnictwo stanowi przewodnik po wybranych zagadnieniach historii Polski i regionu w XX w., którym Oddział IPN w Łodzi poświęcał uwagę od momentu swojego powstania. Przypadający w tym roku jubileusz stał się okazją, by zaprosić Państwa do spaceru przez historię. Mamy nadzieję, że udało nam się to Państwu ułatwić.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został utworzony 19 stycznia 1999 r. Oddział IPN w Łodzi rozpoczął funkcjonowanie 7 listopada 2000 r. w momencie powołania na stanowisko dyrektora Marka Drużki, który sprawował tę funkcję do sierpnia 2016 r. Od tego czasu do początku kwietnia 2017 r. obowiązki dyrektora pełnił dr Paweł Perzyna, a od 10 kwietnia 2017 r. – piszący te słowa.

Prezentowane wydawnictwo stanowi przewodnik po wybranych zagadnieniach historii Polski i regionu w XX w., którym Oddział IPN w Łodzi poświęcał uwagę od momentu swojego powstania. Przypadający w tym roku jubileusz stał się okazją, by zaprosić Państwa do spaceru przez historię. Mamy nadzieję, że udało nam się to Państwu ułatwić

Broszura składa się z jedenastu działów tematycznych, które charakteryzują dokonania m.in. w sferze naukowej i edukacyjnej oraz pięciu przedstawiających wybrane aspekty funkcjonowania pionów merytorycznych. Publikacja prezentuje zarówno przedsięwzięcia realizowane przez IPN w skali całego kraju, jak i lokalne inicjatywy podejmowane przez Oddział w obszarze właściwości miejscowej, obejmującym województwo łódzkie, część północnego i zachodniego Mazowsza oraz południowej Wielkopolski. Eksponuje projekty oryginalne, niemające odpowiednika w ofercie innych jednostek organizacyjnych Instytutu, oraz tematy specyficzne tylko dla regionu łódzkiego.

Od dwóch dekad IPN współpracuje m.in. ze środowiskami kombatanckimi, naukowymi, publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Wspiera lokalne inicjatywny społeczne w zakresie aktywności patriotycznej i edukacyjnej. Instytut przywraca tożsamość lokalnym bohaterom, aktywnie uczestniczy w pielęgnowaniu i kultywowaniu pamięci oraz w życiu społecznym. Dzięki temu popularyzowane są nie tylko najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski, ale także zagadnienia z zakresu pamięci regionalnej, związane z dziejami Małych Ojczyzn.

Licząc na dalszą i trwałą współpracę, deklarujemy zaangażowanie i rzetelną pracę na rzecz służby prawdzie historycznej i naszemu państwu.

 

 dr hab. Dariusz Rogut, prof. ASZWoj,

 dyrektor Oddziału IPN w Łodzi

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry