Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Powstania śląskie 1919-1921” w Łodzi

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego staraniem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi w dniach 29 kwietnia – 31 maja 2021 r. na pl. Jana Pawła II przed łódzką Bazyliką Archikatedralną prezentowana jest wystawa plenerowa „Powstania śląskie 1919-1921”.

Wystawa przygotowana została w serii wystaw elementarnych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej.

Autor: Aleksandra Korol-Chudy
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy
Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka

Wystawa dostępna jest również w wersji cyfrowej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry