Nawigacja

Aktualności

63 Dni Powstania Warszawskiego

Pracownicy pionu upamiętniania walk i męczeństwa IPN Oddział w Łodzi rozpoczęli 26 lipca 2021 r. coroczną akcje oznaczania grobów powstańców warszawskich (w tym również symbolicznych) zlokalizowanych na łódzkich nekropoliach biało-czerwoną szarfą z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego"

Chcemy w ten prosty sposób upamiętnić bohaterów walki o wolność ojczyzny, a także poprzez fizyczne wyróżnienie miejsc ich pochówku pokazać mieszkańcom naszego miasta odwiedzającym cmentarze jak wielu weteranów tego narodowego zrywu spoczywa w Łodzi.

Serdecznie dziękujemy dowództwu i żołnierzom 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej za wsparcie w akcji #63DniPowstaniaWarszawskiego. Dzięki udziałowi żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej  groby powstańców zostały oznaczone okolicznościowymi szarfami w sposób sprawny i szybki.


Działający pod patronatem łódzkiego Oddziału IPN Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim jest współorganizatorem cyklicznej akcji porządkowania mogił Powstańców oraz osób, które zginęły w Powstaniu Warszawskim, na piotrkowskich nekropoliach. 

W sprzątaniu, które odbyło się 28 lipca, wzięło udział kilkadziesiąt osób w różnym wieku – członkowie Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie, dzieci uczestniczące w warsztatach muzyczno-plastycznych „Powstanie muzyką i obrazem pisane”, mieszkańcy Piotrkowa.

Do oznaczenia mogił wykorzystano biało-czerwone szarfy przekazane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi.

Ponadto, w dniu 1 sierpnia, po zakończeniu uroczystości miejskich przy pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza, ulicami Piotrkowa przejdzie VII Piotrkowski Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego, który zakończy się przy mogiłach Powstańców na Starym Cmentarzu rzymskokatolickim.

Organizatorami przedsięwzięć są Klub Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

Foto: IPN Oddział w Łodzi, KGP w Piotrkowie Tryb.​

 

do góry