Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z dr. Maciejem J. Mazurkiewiczem – autorem książki „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”

14 października 2021 r. o godz. 17.00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbyło się spotkanie z dr. Maciejem J. Mazurkiewiczem, autorem wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej bestsellerowej książki "Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne".

 

 

Książka Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne jest propozycją oceny teoretycznej czynów Niemiec w latach 1939–1945 w perspektywie prawa międzynarodowego. Uwzględnia koncepcję zakazu zbrodni ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Porządkuje też dotychczasowe ustalenia historyków, a jednocześnie aktualizuje zarzucone niegdyś badania prawnicze.

 

Sprawcom opisanych w monografii zbrodni niemieckich w zdecydowanej większości udało się uniknąć jakiejkolwiek kary, a państwo niemieckie nie ma zamiaru spełnić obowiązku odszkodowawczego wynikającego ze swojej odpowiedzialności za eksterminację ok. 2,3 mln osób narodowości polskiej i wyrządzenie szkód na polskim majątku prywatnym i publicznym szacowanych na 643,4 mln dolarów.

Gros nieudolnych, często tendencyjnych i sprzecznych z zasadami rzetelnego procesu postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o zbrodnie na Polakach prowadził po wojnie zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości. Ich wszczęcie mogło uchodzić za symboliczne przyznanie się Niemiec do brutalnej polityki eksterminacyjnej wobec Polaków.

/cytat z „Zakończenia” publikacji, s. 396/

 

Książka Macieja Jana Mazurkiewicza pt.: ,,Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945)” porusza temat aktualny i ważny, a mianowicie analizę niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach w okresie II wojny światowej pod kątem pojęcia ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Praca Mazurkiewicza stanowi udaną próbę uzasadnienia prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności Niemiec za okrucieństwa dokonane w latach okupacji nie tylko na narodzie polskim, ale również na państwie – Rzeczpospolitej Polskiej. Autor wykazuje przy tym, że Rzesza Niemiecka pogwałciła traktatowe i zwyczajowe normy prawa międzynarodowego w stosunku do Polski, w tym zobowiązania o charakterze przeciwwojennym oraz regulacje dotyczące wypowiedzenia wojny, sposobów jej prowadzenia, metod okupacji i zakończenia wojny. W jego ocenie, działania reżimu okupacyjnego można określić mianem ludobójstwa, zważywszy na ich zbrodniczy cel, jakim od początku była chęć zniszczenia polskiej ludności. 

/z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Wicherta/

 

do góry