Nawigacja

Aktualności

Rajd edukacyjny dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Gałków, 28 kwietnia 2022

Słuchacze Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli 28 kwietnia br. udział w lekcji historii w terenie poświęconej tematyce operacji łódzkiej, największej bitwy manewrowej I wojny światowej, która jesienią 1914 r. w dużym stopniu odciążyła front zachodni, a w której zginęło 200-280 tys. żołnierzy niemieckich i rosyjskich, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków wcielonych do armii zaborczych.

Uczestnicy rajdu odwiedzili w Gałkowie Dużym Izbę muzealną im. Leokadii Marciniak, kościół pw. Świętej Trójcy, a także cmentarz wojenny z 1914 r. w uroczysku Pustułka pod Witkowicami, należący do największych w regionie łódzkim cmentarzy z okresu I wojny światowej. Usłyszeli m.in. o przebiegu konfliktu, specyfice prowadzonej wojny, niezwykle krwawych walkach stoczonych w Lesie Gałkowskim 23 listopada 1914 r., kiedy to jednego dnia poległo 10 000 żołnierzy – ale i o wybranych aspektach historii lokalnej z przełomu XVIII i XIX w.

W rezerwacie leśnym „Gałków” wycieczkowicze mogli również zobaczyć ciekawostkę. Na jednym z drzew tworzących buczynę gałkowską nadal widoczny jest wycięty w korze 106 lat temu napis „1916 – rok nędzy i pomoru”, świadczący o ciężkich losach mieszkańców Gałkowa.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry