Nawigacja

Aktualności

Rajd i konkurs wiedzy historycznej „Historie Lasu Gałkowskiego 1914, 1941” – Różyca, 10 czerwca 2022

Staraniem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi 10 czerwca br. młodzież łódzkich szkół wzięła udział w rajdzie – konkursie wiedzy historycznej „Historie Lasu Gałkowskiego 1914, 1941”.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z działalnością przerzutową ZWZ-AK z terenów okupowanej Polski do Wielkiej  Brytanii. Łódzkie struktury AK odegrały na tych szlakach ważną rolę. Akcja „Dorsze”, to kryptonim operacji prowadzonej przez Polskie Państwo Podziemne. Jej celem była pomoc alianckim jeńcom wojennym. W pobliżu niemieckich obozów jenieckich funkcjonowała akowska sieć łączności i placówki kurierskie. W Łodzi i w pobliskich miejscowościach AK zorganizowała kilka lokali, w których chronili się zbiegli z niemieckiej niewoli żołnierze alianccy. Uratowanych jeńców odsyłano do oddziałów partyzanckich lub po wyekwipowaniu – wraz z polskimi przewodnikami – ruszali oni w dalszą drogę. Szlak przerzutu wiódł przez Bałkany do Turcji. Na szczególną pamięć zasługuje harcerka, żołnierz AK, aptekarka Maria Eugenia Jasińska, którą Niemcy zamordowali za udzielanie pomocy zbiegłym z niewoli niemieckiej Brytyjczykom. Wyrok wykonano 20 kwietnia 1943 r., a 10 listopada 1944 r. komendant Okręgu Łódź AK ppłk Michał Stempkowski odznaczył ją Krzyżem Virtuti Militari.

W związku z tym, że tereny, po których brytyjskich żołnierzy przeprowadzała Maria Jasińska są usiane pamiątkami z I wojny światowej, przypomnieliśmy również krwawy epizod historii Łodzi i okolic znany pod nazwą operacji łódzkiej – największej bitwy manewrowej frontu wschodniego w 1914 r.

Na 14-kilometrowej trasie Justynów-Bukowiec-Żakowice dziewięć drużyn uczniowskich z łódzkich szkół zmagało się z zadaniami wymagającymi wiedzy historycznej, spostrzegawczości i pomysłowości.
 

Na mecie, w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy – łącznie z organizatorami – zebrało się blisko 200 osób. W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła grupa z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi. II miejsce przypadło w udziale XXXIX LO im. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, zaś IIIXXXI LO im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi. Gratulujemy!

Etapem przygotowania dla opiekunów młodzieży biorącej udział w rajdzie były warsztaty zrealizowane w Łodzi 31 maja 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry