Nawigacja

Aktualności

Lekcja historii w terenie „Militarne i medyczne aspekty I wojny światowej w regionie łódzkim” – Justynów, Las Gałkowski, Wiączyń, Łódź

4 listopada 2022 r. podchorążowie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego studenci I roku Kolegium Wojskowo – Lekarskiego UMed wraz z żołnierzami Centrum wzięli udział w lekcji historii w terenie poświęconej tematyce „Operacji łódzkiej”, największej bitwy manewrowej I wojny światowej, w której zginęło ok. 200 tys. żołnierzy niemieckich i rosyjskich, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków wcielonych do armii zaborczych.

W Justynowie przy mogile żołnierzy pułku syberyjskiego uczestnicy lekcji terenowej wysłuchali prelekcji o bitwie łódzkiej, w Gałkowie Dużym odwiedzili Izbę muzealną im. Leokadii Marciniak. W rezerwacie leśnym „Gałków” mogli zobaczyć ciekawostkę: na jednym z drzew tworzących buczynę gałkowską nadal widoczny jest wycięty w korze 106 lat temu napis „1916 – rok nędzy i pomoru”. Pomnik przyrody stał się wprowadzeniem do opowieści o głodzie i ciężkiej sytuacji ludności cywilnej w okresie I wojny światowej.

Na cmentarzach wojennych w Uroczystku Pustułka pod Witkowicami oraz w Wiączyniu Dolnym uczestnicy objazdu wysłuchali opowieści o przyczynach wysokiej śmiertelności żołnierzy biorących udział w „Operacji łódzkiej” i o specyfice cmentarzy wojennych z okresu I wojny. Minutą ciszy uczczono pamięć tysięcy Polaków poległych w obcych mundurach w bratobójczych walkach „Operacji łódzkiej”.

W Łodzi w okolicach Collegium Anatomicum i szpitala WAM studenci poznali historię szpitali w okresie I wojny.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane staraniem pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut

fot. Marzena Kumosińska, Grzegorz Nawrot

do góry