Nawigacja

Aktualności

Wyjazd studyjny dla nauczycieli „Szlakiem Władysława Andersa – uczestnika Powstania Wielkopolskiego” – Krośniewice, 17 grudnia 2022

W minioną sobotę staraniem pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi odbył się wyjazd studyjny dla nauczycieli historii z regionu łódzkiego, poświęcony wybranym aspektom biografii gen. Władysława Andersa.

Tematem wyjazdu był „Szlak Władysława Andersa – uczestnika Powstania Wielkopolskiego”. Trasa wiodła przez Krośniewice, gdzie uczestnicy zwiedzili zespół dworsko-parkowy należący do rodu Rembielińskich i zapoznali się z ich historią, dzięki uprzejmości Aleksandry Szafrańskiej (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej).
 
Następnie w budynku tzw. Andersówki, gdzie urodził się i spędził pierwszych osiem lat życia Władysław Anders (dziś siedziba świetlicy osiedlowej), wykład na temat życiorysu generała, a zwłaszcza udziału w wielkopolskim zrywie, wygłosiła Marzena Kumosińska. 
 
Ostatnim punktem programu była wizyta w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, w zbiorach którego znajdują się pamiątki m.in. po W. Andersie i 2. Korpusie Polskim, Władysławie Sikorskim czy Aleksandrze Ładosiu. Zadaniem uczestników było samodzielne opracowanie ścieżki tematycznej w oparciu o ekspozycję.
 
Fot. Julita Szczepankiewicz, Marzena Kumosińska
do góry