Nawigacja

Aktualności

Przekazanie akt osób osadzonych z motywów politycznych oraz akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej z zasobu Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi – Łódź, 3 stycznia 2023 r.

W dniu 3 stycznia 2023 r. Zakład Karny nr 1 w Łodzi przekazał do zasobu archiwalnego Oddziału IPN w Łodzi akta funkcjonariuszy Działu Ochrony Służby Więziennej oraz akta osób osadzonych z motywów politycznych z lat 1965-1989. Wśród przekazanych materiałów znalazły się również wykazy osób zmarłych w Obozie Pracy/Ośrodku Pracy Wychowawczej Łódź-Sikawa w latach 1945-1956 sporządzone pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.

W przekazaniu materiałów uczestniczyli: Pan płk Jarosław Banasik – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi i Pan mjr Jakub Białkowski – dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi oraz Pan dr hab. Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi.

do góry