Nawigacja

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy Oddziału IPN w Łodzi z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi – 25 stycznia 2023 r.

W dniu 25 stycznia 2023 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy łódzkim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi.

Porozumienie jest efektem podejmowanej już od wielu lat współpracy, mającej na celu wspomaganie procesu resocjalizacji więźniów. W ramach współpracy pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prezentują osadzonym wykłady zapoznające ich z historią Polski, w szczególności regionu łódzkiego w okresie 1939–1989. Prelekcje te wpisują się w działalność informacyjno-edukacyjną IPN, skierowaną do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

 

Od lewej: dr hab. Dariusz Rogut - dyrektor IPN Oddział w Łodzi; płk Jarosław Banasik - dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi.

do góry