Nawigacja

Aktualności

Wyjazd studyjny dla nauczycieli „Polityka historyczna władz komunistycznych w PRL w kontekście badań nad początkami państwa polskiego w latach 50-60 XX w.” – Giecz-Ostrów Lednicki, 29 czerwca 2023

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zorganizowało po raz kolejny wyjazd studyjny dla nauczycieli historii z regionu łódzkiego. Tym razem tematem przewodnim był tzw. program „Millenium” czyli prowadzone w latach 1948–1966 na zlecenie władz Polski Ludowej badania archeologiczne nad początkami państwa polskiego. Były to pierwsze w Polsce wykopaliska na tak szeroką skalę, które ukształtowały współczesną wiedzę na temat państwa pierwszych Piastów.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili dwa stanowiska archeologiczne: Giecz oraz Ostrów Lednicki, gdzie o prowadzonych tam badaniach milenijnych, ich politycznym i społecznym kontekście oraz najnowszych interpretacjach ich wyników opowiedziała dr Aldona Andrzejewska z Instytutu Archeologii UŁ.

Fot. Magdalena Zapolska-Downar, Marzena Kumosińska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut

do góry