Nawigacja

Aktualności

Oświadczenie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi z dn.17 listopada 2023 r.

Z uwagi na wczorajsze doniesienia o rzekomym związku pomiędzy powołaniem Karola Piskorskiego na dyrektora Oddziału IPN w Łodzi z bieżącymi wydarzeniami politycznymi przedstawione przez radnych miasta Łodzi podczas konferencji prasowej, pragniemy podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej jest autonomiczną i niezależną instytucją państwową.

Decyzja o powołaniu dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi jest suwerenną decyzją Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego.

Podejmując ją, Prezes kieruje się wyłącznie kompetencjami i umiejętnościami osoby powoływanej na konkretne stanowisko oraz dobrem jednostki organizacyjnej, którą ma kierować. Ponadto każdy nowo wybierany dyrektor Oddziału musi zaprezentować się przed Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i uzyskać większość jego głosów "za".

IPN będąc urzędem państwowym w żaden sposób nie może być afiliowany do bieżących wydarzeń politycznych. Wypowiedzi łódzkich radnych świadczą o kompletnym braku znajomości ustawy o Instytucie  Pamięci Narodowej a także roli jaką pełni IPN w strukturach Państwa Polskiego.

 

Kornelia Zaborska

Asystent Prasowy

Oddziału IPN w Łodzi

do góry