Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezbronni i utracone nadzieje. Ludność cywilna wobec wydarzeń wojennych 1944 r.” – Łódź, 10–11 października 2024 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezbronni i utracone nadzieje. Ludność cywilna wobec wydarzeń wojennych 1944 r.”, która odbędzie się w dniach 10–11 października 2024 r. w Łodzi.

Przedostatni rok II wojny światowej był czasem zmasowanej ofensywy wojsk alianckich przeciwko III Rzeszy. Na wielu frontach wojennych w 1944 r. trwały intensywne walki, które miały na celu pokonanie Wehrmachtu i zakończenie straszliwej w dziejach ludzkości wojny. Te wydarzenia dotknęły również bardzo często w sposób tragiczny ludność cywilną, która oczekiwała szybkiego zakończenia II wojny światowej, a niektórzy dopiero po raz pierwszy w 1944 r. zetknęli się z jej okrutną stroną. Jednakże dla większości bezbronnych ludzi na odzyskanie wolności przyszło im czekać aż do 1945 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie przez prelegentów z różnych dziedzin naukowych najnowszych wyników badań, dotyczących losów ludności cywilnej (na przykładach indywidualnych i zbiorowych) w 1944 r.

Proponowane zagadnienia m.in. to:

– polityczne i wojskowe aspekty wydarzeń wojennych w 1944 r.,

– sytuacja ludności cywilnej państw europejskich (Francji, Belgii, Holandii, Włoch itp.) w 1944 r.,

– sytuacja ludności cywilnej na Kresach Wschodnich w momencie wkraczania na te tereny Armii Czerwonej w 1944 r.,

– położenie ludności cywilnej Górnego Śląska, Warmii i Mazur i Pomorza w 1944 r.,

– sytuacja byłych więźniów niemieckich obozów, jeńców wojennych w 1944 r.,

– pomoc humanitarna dla ludności cywilnej w 1944 r.,

– działania 2. Korpusu we Włoszech w 1944 r. i relacje z ludnością włoską,

– działania 1. Dywizji Pancernej w 1944 r., a kontakty z ludnością krajów na szlaku bojowych,

– powojenne indywidualne i zbiorowe losy ludności cywilnej w 1944 r.,

– stan badań nad losami ludności cywilnej w 1944 r.

– współczesna pamięć, upamiętnienia związane z ludnością cywilną wobec wydarzeń wojennych 1944 r. w Europie oraz na świecie,

– baza źródłowa do badań losów ludności cywilnej w 1944 r. w latach wojennych oraz powojennych.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów, spośród zgłoszonych propozycji.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) organizatorzy będą przyjmować do 31 maja 2024 r.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:

dr Bartosz Janczak, tel. (42) 616 27 28, mail: bartosz.janczak@ipn.gov.pl

Organizatorzy przewidują wydanie punktowanej publikacji w formie tomu studiów, w związku z czym prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia artykułów naukowych dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN do 30 listopada 2024 r.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lipca 2024 r.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają referentom bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

 

do góry