Nawigacja

Aktualności

Uroczystości upamiętniające kapłanów-męczenników z okresu II wojny światowej – Łódź, 22 kwietnia 2024

22 kwietnia 2024 r. w katedrze łódzkiej odbyły się uroczystości upamiętniające kapłanów-męczenników z okresu II wojny światowej. Jednym z elementów obchodów było otwarcie wystawy łódzkiego Oddziału IPN „Duchowni katoliccy z Kraju Warty w niemieckich obozach w Konstantynowie Łódzkim i KL Dachau”.

Mszy świętej za zamordowanych kapłanów przewodniczył bp Marek Marczak – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Łódzki Oddział IPN reprezentowali dyrektor Karol Piskorski wraz z zastępcą dr Joanną Żelazko i pracownikami.

Po Eucharystii biskup wraz z przedstawicielami Instytutu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą łódzkich duchownych zamordowanych w obozach koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wystawy zatytułowanej „Duchowni katoliccy z Kraju Warty w niemieckich obozach w Konstantynowie Łódzkim i KL Dachau” autorstwa Katarzyny Helik z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi

W uroczystościach wzięli udział m.in.: ks. prał. dr Zbigniew Tracz, Kanclerz Łódzkiej Kurii Metropolitalnej, ks. prał. Ireneusz Kulesza, Proboszcz łódzkiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki, ks. dr Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, duchowni archidiecezji łódzkiej i diecezji kaliskiej, przedstawiciele służb mundurowych oraz uczniowie Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Wystawę można oglądać do 5 maja 2024 r.


22 kwietnia 1945 r. polscy duchowni więzieni w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau złożyli akt ofiarowania się św. Józefowi. Tydzień później – 29 kwietnia 1945 r. amerykańscy żołnierze wyzwolili KL Dachau. W 2002 r. Episkopat Polski ustanowił 29 kwietnia Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

 

 

 

do góry