Nawigacja

Aktualności

Referat dyrektora łódzkiego oddziału IPN na sesji w ramach kaliskich obchodów XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia 2016

  • Zdjęcia z kaliskiej sesji w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
  • Zdjęcia z kaliskiej sesji w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
  • Zdjęcia z kaliskiej sesji w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
  • Zdjęcia z kaliskiej sesji w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Staraniem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa 13 grudnia 2016 r. odbyły się w Kaliszu uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w ich 35. rocznicę.

Rozpoczęło je złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na terenie Zakładu Karnego w Kaliszu. Następnie w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu toczyły się obrady sesji XXI Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska Południowa. Rozpoczął je referat dr. Pawła Perzyny, p.o. dyrektora Oddziału IPN w Łodzi pt. Stan wojenny w Polsce. Prelekcję pt. 13 grudnia 1981 r. w świetle materiałów KW MO w Kaliszu wygłosił następnie dr Marek Kozłowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu, tegoroczny Świadek Historii Oddziału IPN w Łodzi. Sesję uświetnił okolicznościowy koncert utalentowanych uczniów z kaliskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera.

Po południu uczestnicy uroczystośći przeszli trasą pomiędzy kościołem oo. Jezuitów a kościołem św. Józefa, tak jak w latach stanu wojennego robili to kaliszanie po „mszach za Ojczyznę”. W historycznym miejscu ułożono krzyż z płonących zniczy. Następnie w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Przewodniczył jej JE ks. bp Edward Janiak. O godz. 17.00 nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy w reprezentacyjnej asyście Pododdziału Honorowego Służby Więziennej z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz pocztów sztandarowych szkół, organizacji, stowarzyszeń, przy pamiątkowych tablicach w Ogrójcu Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.

foto: NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa

do góry