Nawigacja

Aktualności

Koncert finałowy VII edycji konkursu „Piosenki stanu wojennego” – Łódź, 13 grudnia 2016

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” we współpracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi zorganizowały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego – w siódmej już edycji – konkurs „Piosenki stanu wojennego”.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi był jak co roku patronem honorowym przedsięwzięcia.

Celem konkursu – obok kształtowania wrażliwości na piękno muzyki wokalnej – jest popularyzacja twórczości okresu stanu wojennego. Przedmiotem oceny jury były walory prezentacji artystycznej, a do kryteriów oceny należały dobór repertuaru, tecnika wykonania i interpretacja.

Uczestnicy konkursu czerpią z utworów wokalnych powstałych w okresie stanu wojennego i treścią związanych z jego wydarzeniami, a także z aranżacji muzycznych do tekstów poezji dotyczącej stanu wojennego.

Zgłoszenia do konkursu zbierano do 1 grudnia, przesłuchania odbyły się 7 grudnia 2016 r. Koncert laureatów i wręczenia nagród odbyły się 13 grudnia 2016 r. w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

foto: Marzena Kumosińska

do góry