Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej” – Bełchatów, 7–8 grudnia 2017

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizowały w dniach 7-8 grudnia 2017 r. ogólnopolską konferencję naukową „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”.

Przedsięwzięcie odbyło się w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie.

Honorowy patronat nad konferencją sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Była to druga – po zrealizowanej w Łodzi w dniach 6-7 grudnia 2017 r. – ogólnopolska konferencja naukowa łódzkiego IPN poświęcona Józefowi Piłsudskiemu w roku Marszałka.

Program:

7 grudnia (czwartek)

10.30 - 11.00 – otwarcie konferencji (Jan Józef Kasprzyk, dr hab. Janusz R. Budziński, dr Dariusz Rogut, Waldemar Wyczachowski)

11.00 - 12.00

 • dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ)

Romantyczny realista – Józefa Piłsudskiego recepta na skuteczną politykę

 • prof. Jacek Piotrowski (UWr)

Przyjaciele, „synkowie” czy tylko podkomendni? Analiza więzi Józefa Piłsudskiego z najbliższymi współpracownikami

12.00 - 12.30 przerwa

12.30 - 14.30

 • dr hab. Tomasz Gajownik (UWM)

Józef Piłsudski wobec działalności Oddziału II NDWP/SG 1918-1935

 • dr Jan Wiśniewski (WSKSiM)

Legioniści Piłsudskiego w Wojsku Polskim we Wschodniej Rosji i na Syberii 1918-1920

 • prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Działalność Naczelnika Państwa w 1922 roku

 • dr Dariusz Fabisz (UZ)

Józef Piłsudski a Aleksander Prystor - dzieje wzajemnych relacji

14.30 - 15.30 przerwa

15.30 - 17.30

 • dr Zbigniew Girzyński (UMK)

Józef Piłsudski w pamiętnikach arcybiskupa warszawskiego Aleksandra  kardynała Kakowskiego

 • dr Piotr Kilańczyk (IPN Łódź)

Jak speckomisja badała dowody chwały wojennej Józefa Piłsudskiego. Rzecz o pracach Komisji do Zbadania Stanu Akt Operacyjnych z 1920 roku

 • dr hab. Jarosław Rabiński (KUL)

Gen. Władysław Sikorski wobec Józefa Piłsudskiego i jego środowiska politycznego w świetle „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”

 • dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)

Dziedzictwo myśli Marszałka. Piłsudczycy jako realizatorzy i interpretatorzy wizji twórcy formacji 1935-1954

17.30 - 18.00 – dyskusja i podsumowanie

 

8 grudnia (piątek)

10.30 - 12.00

 • prof. Mariusz Wołos (AP)

„O polski miecz na szali dziejów”. Działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1908-1918 (kilka refleksji)

 • prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)

Decyzje, które w 1919 r. ocaliły niepodległość

 • prof. Tadeusz Wolsza (PAN)

Pasje Marszałka

12.00 - 12.30 przerwa

12.30 - 14.00

 • dr hab. Marek Sioma (UMCS)

Pośmiertny spór o Józefa Piłsudskiego

 • dr hab. Marek Białokur (UO)

Roman Dmowski i jego współpracownicy o drodze Józefa Piłsudskiego do Niepodległej

 • dr hab. Marek Dutkiewicz (UJK Filia)

Wizerunki Józefa Piłsudskiego na odznakach Wojska Polskiego

14.0 - 15.00 przerwa

15.00 - 16.30

 • dr Dariusz Rogut (UJK Filia/IPN Łódź)

Piłsudczyk – „jeden z najbardziej reakcyjnych i antyradzieckich postaci polskiego podziemia” – Adam Galiński „Adam” (1894-1973)

 • dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW)

Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w edukacji II RP, PRL i III RP

 • dr hab. Tomasz Sikorski (US)

„Ojciec niepodległej”, Naczelnik, Marszałek. Józef Piłsudski w kinematografii Polski Ludowej. Rekonesans filmowy

16.30 - 17.00 – dyskusja i podsumowanie

 

Foto: Marzena Kumosińska, Paweł Wąs

materiał filmowy: Tomasz Radzikowski

do góry