Nawigacja

Aktualności

Otwarcie VI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 10 stycznia 2018

  • medal nagrody Świadek Historii

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do VI łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagrodę wręcza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przewodniczący Kapituły Nagrody. Jako kandydatów można zgłaszać osoby fizyczne, instytucje i organizacje w poszczególnych regionach kraju w szczególny sposób zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Uwaga: Nagroda nie ma charakteru odznaczenia kombatanckiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do 20 lutego 2018 r. na adres Oddziału IPN w Łodzi (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).

 

Nagrodzeni w 2013 r.:

ks. prał. Tadeusz Bednarek

Krzysztof Andrzej Bronowski

Mieczysław Góra

hm. Krzysztof Jakubiec

red. Mirosław Łapa

dr Jan Mosiński

Lucjan Muszyński

Ewa i Waldemar Podgórscy

Jerzy Antoni Scheur (pośmiertnie)

Andrzej Różan Terlecki (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2014 r.:

Tomasz Bieszczad

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg

Dariusz Jakóbek

mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron”

Kazimiera Grażyna Lange

Henryk Marczak

 

Nagrodzeni w 2015 r.:

prof. dr hab. Marian Głosek

mjr Zbysław Raczkiewicz

Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Halina Mackiewicz (pośmiertnie)

Zbigniew Onufrzak (pośmiertnie)

 

Nagrodzeni w 2016 r.:

ppłk Tadeusz Barański

Stanisław Frątczak

dr Marek Kozłowski

Janusz Stanisław Lange

Grzegorz Turlejski

Mieczysław Wutke

 

Nagrodzeni w 2017 r.:

gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)

Władysław Korowajczyk

Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek

Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros

ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

do góry