Nawigacja

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej a Oddziałem Terenowym TVP S.A. – Łódź, 23 lutego 2018

23 lutego 2018 r. w siedzibie łódzkiego IPN odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej a Oddziałem Terenowym TVP S.A.

Zasadniczym punktem porozumienia będą wspólne działania edukacyjne podejmowane w ramach roku stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. O założeniach współpracy opowiedzieli przedstawicielom mediów dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi oraz Hubert Bekrycht, dyrektor i redaktor naczelny TVP3 Łódź.

Szczególne znaczenie w 2018 r. będzie miał projekt „Łódzkie drogi ku wolności”. Zakłada on stworzenie w Roku Niepodległości przy udziale Instytutu Pamięci Narodowej cyklu do stu krótkich form reportażowych poświęconych postaciom i miejscom w Łodzi i regionie łódzkim powiązanym genem wolności i ideami niepodległościowymi. Wszystko po to, by nie uległy zatarciu fakty historyczne związane z wkładem łodzian oraz mieszkańców województwa w zmagania o niepodległość, rozumianą szeroko, również w kontekście dążeń wolnościowych okresu PRL, aż po lata 80. XX w.

Instytut Pamięci Narodowej będzie wspierał TVP przy opracowywaniu koncepcji projektu, jego tematyki, zapewni pomoc merytoryczną przy realizacji kolejnych odcinków. Jednym z założeń projektu jest dbałość o atrakcyjność przekazu – poprzez urozmaiconą i krótka formę ma on trafić do młodego widza. Efekty wspólnych prac będzie można śledzić na antenie TVP3, a także w mediach społecznościowych.

foto: Marzena Kumosińska

materiał filmowy: Tomasz Radzikowski

do góry