Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny pt. „Łódzki Marzec ’68 – wspomnienia, refleksje, interpretacje” – Łódź, 23 marca 2018

23 marca 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się panel dyskusyjny pt. „Łódzki Marzec ’68 – wspomnienia, refleksje, interpretacje”. W rozmowie przybliżającej przebieg wydarzeń rozgrywających się w Łodzi przed półwieczem wzięli udział ich liderzy: prof. Maciej Gazicki-Lipman, Krzysztof Górski, Marek Andrzej Gwoździński (wówczas studenci Politechniki Łódzkiej) oraz Józef Śreniowski (w 1968 r. student Uniwersytetu Łódzkiego).

***

Protesty organizowane w Łodzi były reakcją na wydarzenia w Warszawie, lecz miały swą specyfikę i dynamikę. Miejscem, w którym gromadzili się łódzcy studenci była Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie m.in. podczas pierwszego wiecu zorganizowanego 11 marca została wybrana delegacja do prowadzenia negocjacji z władzami. W jej składzie znaleźli się m.in. śp. Jerzy Szczęsny i śp. Andrzej Makatrewicz.

Dzień później przed gmachem BUŁ studenci przyjęli rezolucję pt. „Do społeczeństwa Łodzi”, w której protestowali przeciwko sposobowi przedstawiania przez środki masowego przekazu sytuacji w stolicy oraz żądali ukarania osób odpowiedzialnych za brutalną pacyfikację.

19 marca podczas przemarszu spod budynków Politechniki Łódzkiej w kierunku BUŁ, na ulicy Piotrkowskiej demonstracyjnie spalono gazety w kłamliwy sposób przedstawiające młodzieżowy bunt.

Apogeum „wydarzeń marcowych” w Łodzi nastąpiło 21–22 marca, kiedy to na części wydziałów PŁ i UŁ zorganizowano strajki okupacyjne.

Odpowiedzią komunistycznych władz było zawieszenie w prawach studentów liderów protestu, jak również kierowanie wybranych osób na ćwiczenia wojskowe. Wzmożoną aktywność przejawiała bezpieka, a jesienią 1968 r. do ostatecznej rozprawy z łódzkimi buntownikami wykorzystano wymiar „sprawiedliwości”.

foto: Marzena Kumosińska

***

Zestawienie przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Oddział IPN w Łodzi w ramach 50. rocznicy Marca’68:

- 8 marca, Łódź – gra miejska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Śladami łódzkiego Marca`68”

- 8-14 marca – spot informacyjny o wydarzeniach marcowych w 132. pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Łodzi

- 13 marca, Kalisz – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Marzec`68” oraz nauczycieli „Jak uczyć o propagandzie marcowej?” – Archiwum Państwowe

- 21 i 22 marca – emisja w TVP3 Łódź dwóch części krótkiej formy reportażowej nt. Marca '68, tworzonej we współpracy z Oddziałem IPN w Łodzi w ramach cyklu „Łódzkie drogi ku wolności”

- 23 marca, Łódź – panel dyskusyjny z udziałem uczestników Marca '68, wówczas studentów łódzkich uczelni, połączony z pokazem filmów „Taśmy marca” oraz „Marzec ’68 na prowincji” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102

- 26 marca, Kalisz – wykład Magdaleny Zapolskiej-Downar (OBEN IPN w Łodzi) pt. „Marzec 1968”​ w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Kaliszu

- 28 marca, Łódź, godz. 14.00 – wykład dr. hab. Krzysztofa Lesiakowskiego (IH UŁ) pt. Marzec 1968 w Łodzi w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102

W ramach obchodów rocznicowych staraniem Archiwum Oddziału IPN w Łodzi portal tematyczny Marzec1968.pl uzupełniono o ciekawe materiały dotyczące łódzkiego Marca. Polecamy!

do góry