Nawigacja

Aktualności

Wykład dr Joanny Żelazko nt. Zbrodni Katyńskiej – Bratysława, 11 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018 r. Instytut Polski w Bratysławie zorganizował spotkanie dyskusyjne pt. „Zbrodnia katyńska – droga do prawdy” z udziałem polskiego eksperta dr Joanny Żelazko, historyka Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej  w Łodzi oraz prof. Robeta Letza, kierownika Zakładu historii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, a także Marceli Masarikovej (moderatotka).

Dr Żelazko przedstawiła uczestnikom spotkania genezę odkrywania prawdy o zbrodni NKWD dokonanej na polskich oficerach i urzędnikach w 1940 r. oraz manipulacje i starania ZSRR/Rosji oraz władz PRL o ukrycie prawdy o niej, a także starania Zachodu, Polonii, polskiej opozycji o jej ujawnienie i godne upamiętnienie ofiar. Swoje wystąpienie opatrzyła mapami i zdjęciami. 

Prof. Letz skoncentrował się na percepcji zbrodni katyńskiej w ówczesnej Czechosłowacji i Słowacji oraz sylwetce słowackiego profesora lekarza i poety  Andreja Żarnowa (właśc. František Šubík) członka  Międzynarodowej Komisji która w kwietniu 1943 r. w Katyniu obserwowała ekshumacje zamordowanych.  Podkreślił, że w odróżnieniu od Republiki Czeskiej na Słowacji mało historyków zajmuje się problematyką katyńską i zbrodni sowieckich, stąd w języku słowackim dostępnych jest niewiele publikacji poświęconej tej tematyce. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób przede wszystkim historycy, politolodzy, polonia, studenci Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W dyskusji podnoszono kwestie dotyczące motywów zbrodni dokonanej na Polakach,  konsekwencje prób ujawniania wiedzy na temat mordu w Polsce i na Słowacji oraz stosunku Rosji do ujawnionych faktów.

Spotkanie było realizacja porozumienia MSZ-IPN o współpracy. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematem IPB rozważa zorganizowanie spotkań poświęconych zbrodni katyńskiej w innych regionach Słowacji m.in. w Trenczynie i Koszycach.

Polecamy tekst dr Joanny Żelazko: Dzieje sprawy katyńskiej na przestrzeni 70 lat historii

Zapraszamy do przeglądania portalu katyn.ipn.gov.pl

foto: Instytut Polski w Bratysławie

do góry