Nawigacja

Aktualności

Warsztaty Wielki Terror 1937-1938 i „Operacja Polska” NKWD w edukacji szkolnej – Łódź, 23 czerwca 2018

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zaprosiło 23 czerwca 2018 r. nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół z województwa łódzkiego na warsztaty Wielki Terror 1937-1938 i „Operacja Polska” NKWD w edukacji szkolnej. Celem zajęć, które odbyły się w siedzibie łódzkiego IPN, była refleksja nad zagadnieniem represji wobec obywateli sowieckich w praktyce szkolnej oraz sposobami pracy z uczniami nad tym tematem.

Po wprowadzeniu historycznym Pawła Kowalskiego na temat systemu represji w ZSRS uczestnicy pod kierunkiem Magdaleny Zapolskiej-Downar opracowywali materiały dydaktyczne mające pomóc ucziom zrozumieć zjawisko Wielkiego Terroru. Spotkanie zakończyła prezetnacja teki edukacyjnej IPN „Operacja polska” NKWD 1937-1938.

foto: Paweł Kowalski

 

do góry