Nawigacja

Aktualności

Otwarcie VII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 11 stycznia 2019

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

  • awers medalu nagrody

Nagrodę wręcza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przewodniczący Kapituły Nagrody. Jako kandydatów można zgłaszać osoby fizyczne, instytucje i organizacje w poszczególnych regionach kraju w szczególny sposób zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut Pamięci Narodowej w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Uwaga: Nagroda nie ma charakteru odznaczenia kombatanckiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do 20 lutego 2019 r. na adres Oddziału IPN w Łodzi (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).

 

Nagrodzeni w 2013 r.:

ks. prał. Tadeusz Bednarek

Krzysztof Andrzej Bronowski

Mieczysław Góra

hm. Krzysztof Jakubiec

red. Mirosław Łapa

dr Jan Mosiński

Lucjan Muszyński

Ewa i Waldemar Podgórscy

Jerzy Antoni Scheur (pośmiertnie)

Andrzej Różan Terlecki (pośmiertnie)

Nagrodzeni w 2014 r.:

Tomasz Bieszczad

prof. dr hab. Maria Magdalena Blomberg

Dariusz Jakóbek

mjr dr inż. Mirosław Kopa „Miron”

Kazimiera Grażyna Lange

Henryk Marczak

Nagrodzeni w 2015 r.:

prof. dr hab. Marian Głosek

mjr Zbysław Raczkiewicz

Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Halina Mackiewicz (pośmiertnie)

Zbigniew Onufrzak (pośmiertnie)

Nagrodzeni w 2016 r.:

ppłk Tadeusz Barański

Stanisław Frątczak

dr Marek Kozłowski

Janusz Stanisław Lange

Grzegorz Turlejski

Mieczysław Wutke

Nagrodzeni w 2017 r.:

gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (pośmiertnie)

Władysław Korowajczyk

Wiesława Piontek (pośmiertnie) i Antoni Piontek

Monika Rolińska-Jaros i Jakub Jaros

ppłk Jerzy Urbankiewicz (pośmiertnie)

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

Nagrodzeni w 2018 r.:

hm Daniel Głowacki

Dariusz Nowiński

dr hab. Przemysław Waingertner

Sebastian Wojtaś

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi

do góry