Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej” – Łódź, 5-6 marca 2019

W dniach 5-6 marca 2019 r. zaprosiliśmy do udziału w wiodącym przedsięwzięciu Oddziału IPN w Łodzi w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Jedną z inicjatyw Oddziału IPN w Łodzi związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była dwudniowa konferencja naukowa pt. „Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej”.

W trakcie obrad w dniach 5–6 marca 2019 r. w łódzkim Hotelu Ambasador zaprezentowanych zostało piętnaście referatów dotyczących antykomunistycznego oporu młodzieży w Polsce, na Litwie i Łotwie. Odbył się również poprowadzony przez Pawła Wąsa, pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, organizatora konferencji, panel dyskusyjny z udziałem członków konspiracji młodzieżowej okresu stalinowskiego: Stefana Oczkowskiego (Tajna Organizacja Młodzieżowa), Stanisława Sadowskiego (Młoda Polska), Wiesława Marciniaka (Spiskowo-Bojowa Organizacja Harcerska) oraz Kazimierza Skibickiego (Związek Białej Tarczy).

Wygłoszone referaty:

 • Dr hab. Jacek Wołoszyn (Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie/Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Zjawisko konspiracji młodzieżowej w latach 1944/1945–1956
 • Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
  System więziennictwa w Polsce w latach 1944–1956
 • Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna)
  Więzienie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie w latach 1951–1956 – ostatni etap Obozu dwóch totalitaryzmów
 • Dr Agnieszka Sławińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  W potrzasku – między prawdą a zniewoleniem. Łagier dla więźniarek politycznych w Bojanowie w latach 1952–1956
 • Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Obraz świata w języku młodzieżowej konspiracji niepodległościowej w powojennej Polsce
 • Prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu/Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Sprzeciw, opór i opozycja. Kategorie buntu młodzieży w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie komunizmu w latach 19801989
 • Dr hab. Piotr Niwiński (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku/Uniwersytet Gdański)
  Młodzież z Wileńszczyzny w oporze antykomunistycznym
 • Prof. Ēriks Jēkabsons (Uniwersytet Łotwy w Rydze)
  Niezbrojny ruch oporu na Łotwie sowieckiej po II wojnie Światowej: sytuacja w historiografii
 • Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Rosyjsko-polsko-łotewska grupa „Wolność” jako przykład prowokacji agenturalnej
 • Dr Joanna Żelazko (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)
  Procesy członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych przed WSR w Łodzi
 • Dr Rafał Leśkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
  Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w Poznaniu w latach 19451956 jako przykład miejskich działań antykomunistycznych
 • Dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Powiązania antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej z „podziemiem dorosłym” – wybrane przykłady 
 • Patrycja Resel (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)
  Tajne związki uczniów szkół powszechnych w województwie łódzkim w latach 1945–1956
 • Dr hab. Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki)
  Młodzieżowa organizacja konspiracyjna „Młoda Polska” w Łodzi w1950 r.
 • Paweł Wąs (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)
  Konspiracja antykomunistyczna młodzieży w „epoce Gomułki” na terenie województwa łódzkiego   wybrane przykłady

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych, organizacji kombatanckich, ale przede wszystkim dowiadująca się o losach swoich równieśników z lat 40. i 50. młodzież szkolna – uczniowie XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi, XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi, ZSP nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi, I LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

foto: Przemysław Brzeziński, Marzena Kumosińska

Zapis panelu dyskusyjnego:

do góry