Nawigacja

Aktualności

Konferencja edukacyjna „Jak uczyć o II wojnie światowej” – Łódź, 25 maja 2019

Oddział łódzki Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zorganizował 25 maja 2019 r. konferencję edukacyjną „Jak uczyć o II wojnie światowej?” skierowaną do nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich poziomów kształcenia. Celem konferencji była refleksja nad wyzwaniami związanymi z prezentacją martyrologicznych treści II wojny światowej i ich znaczeniem w edukacji oraz omówienie efektywnych metod nauczania.

W konferencji wziął udział dr Paweł Błażewicz, p.o. zastępcy dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. Ponad 30 nauczycieli z województwa łódzkiego wysłuchało wystąpień specjalistów nauczania o historii militarnej i martyrologicznej II wojny światowej. Prelegenci pracujący na co dzień w muzeach, placówkach naukowych i szkołach podzielili się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w pracy z uczniami i wyzwaniami, jakie niesie temat wojny w edukacji. Uczestnicy wysłuchali również wykładu o nowych tendencjach w dydaktyce historii. ​

Swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami podzielili się ze słuchaczami pracownicy Zakładu Dydaktyki Historii IH UAM w Poznaniu oraz placówek muzealnych z Warszawy, Krakowa, Chełmna i Lublina:

  • Między profesjonalizmem i służbą społeczną. Nauczyciele historii wobec edukacji o wojnie

prof. Izabela Skórzyńska (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • Jak opowiadać o historii oręża polskiego?

Mikołaj Kubacki (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

  •  Pozaszkolna edukacja historyczna na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku

Jolanta Laskowska (Państwowe Muzeum na Majdanku)

  • Prośba i pamięć. Testament ostatnich więźniów obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (warsztaty)

Małgorzata Grzanka (Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem)

  • Muzea II wojny jako narzędzia edukacji na przykładzie Trasy Pamięci Muzeum Krakowa

Monika Bednarek (Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie), Marta Śmietana (Pracownia Muzeum-Miejsce Pamięci na terenie byłego KL Płaszów w Krakowie)

  • Muzyka wobec Zagłady (warsztaty)

Piotr Krajewski (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

do góry