Nawigacja

Aktualności

Wokół 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Łódź, Piotrków, Sieradz – 23 lipca-2 sierpnia 2019

Akcja oznaczania szarfami powstańczych mogił, wspólna chwila zadumy w godz. „W”, wykłady, wspólne śpiewanie – przypominamy o podjętym 75 lat temu powstańczym wysiłku mieszkańców stolicy i Polaków idących im na pomoc z całego kraju.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego pracownicy łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej kontynuowali akcję oznaczania biało-czerwoną szarfą z napisem „63. dni Powstania Warszawskiego” mogił Powstańców na łódzkich cmentarzach.

Obejmujący już przeszło 150 mogił wykaz jest stale aktualizowany. Jeśli wiedzą Państwo o grobach nieujętych w zestawieniu dostępnym na stronie lodz.ipn.gov.pl, prosimy o kontakt z pracownikami pionu upamiętniania walk i męczeństwa łódzkiego IPN, telefonicznie pod nr (42) 616 27 21 lub drogą elektroniczną: bartosz.bijak@ipn.gov.pl, anna.jozwik@ipn.gov.pl lub jan.witkowski@ipn.gov.pl

Główne uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się w Łodzi 1 sierpnia na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej, przy grobie gen. bryg. Franciszka Edwarda Pfeiffera „Radwana”. Zorganizowało je Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi.

W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego udział wzięli Powstańcy Warszawscy i ich rodziny, kombatanci, Wojewoda Łódzki, reprezentanci samorządu wojewódzkiego i miejskiego, służby mundurowe, organizacje społeczne oraz harcerze. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień i modlitwie w intencji Powstańców, na grobie gen. „Radwana” złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy uroczystości otrzymali jednodniówkę specjalną dot. Powstania przygotowaną przez Wojskowy Instytut Wydawniczy. Po zakończeniu uroczystości zainteresowane osoby udały się wraz z dyrektorem i pracownikami Oddziału IPN w Łodzi na krótki spacer szlakiem powstańczych grobów, na których zapalone zostały znicze.

Organizatorzy dziękują za uświetnienie uroczystości pocztowi sztandarowemu Chorągwi Łódzkiej ZHP, a także Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi za zapewnienie zabezpieczenia medycznego – oraz Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu za przekazanie okolicznościowego wydawnictwa.

Przypominamy o pozostałych łódzkich miejscach pamięci związanych z Powstaniem Warszawskim:

- tablica pamiątkowa dot. Powstania – kościół Ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60

- tablica pamiątkowa dot. o. Tomasza Roztworowskiego, powstańczego kapelana – kościół Ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60

- tablica pamiątkowa dot. chor. Herberta J. Browna, pilota SAAF biorącego udział w lotach z pomocą powstańczej Warszawie – na kaplicy cmentarza katolickiego na Dołach

- pomnik Powstańców Warszawskich – Skwer Powstańców Warszawskich (ul. Wojska Polskiego/ al. Grzegorza Palki)⃰⃰⃰

- mogiła ks. Tadeusza Burzyńskiego, kapelana sióstr urszulanek w czasie Powstania – Bazylika Archikatedralna

***

Cykliczna akcja porządkowania mogił Powstańców i osób, które zginęły w Powstaniu Warszawskim odbyła się także 30 lipca w Piotrkowie Trybunalskim.

1 sierpnia o godz. 17.00 po zakończeniu miejskich uroczystości odbył się V Piotrkowski Marsz Pamięci, który udał się na piotrkowskie nekropolie, by na mogiłach Powstańców zapalić znicze.

2 sierpnia w kościele pw. św. Jakuba Apostoła (Fara) w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Krakowskie Przedmieście 2) odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Wymienione działania realizowane były staraniem łódzkiego IPN, piotrkowskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

***

W Sieradzu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego poświęcone było 1 sierpnia tradycyjne już spotkanie przy grobie ks. Apolinarego Leśniewskiego, kapelana Armii Krajowej w Powstaniu (cmentarz parafialny, ul. Wojska Polskiego).

O godz. 19.00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się minisesja, w trakcie której wygłoszone zostały trzy referaty:

Chłopcy silni jak stal, czyli Szare Szeregi w Powstaniu WarszawskimPiotr Lewandowski (ZHP Sieradz)

Sieradzanie w Powstaniu WarszawskimJan Pietrzak (regionalista sieradzki)

Ksiądz Apolinary Leśniewski ps. „Maron”, kapelan AK w Powstaniu WarszawskimEwelina Ślązak (OBBH IPN w Łodzi)

foto: Przemysław Brzeziński

do góry