Nawigacja

Aktualności

Prezentacja albumu o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – Radomsko, 11 września 2019

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił 11 września 2019 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku na prezentację publikacji pt. Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny.

Autorem albumu jest Paweł Wąs, pracownik pionu naukowego Oddziału IPN w Łodzi.

W trakcie przedpołudniowego spotkania dla uczniów szkół radomszczańskich przedstawiony został rys historyczny dotyczący powstania i działalności KWP na ziemi radomszczańskiej oraz przypadki prześladowań młodych mieszkańców Radomska ze strony komunistycznej bezpieki.

Kilka godzin później rozpoczęła się prezentacja o charakterze otwartym. Po wprowadzeniu, dokonanym przez dr. Dariusza Roguta, dyrektora łódzkiego Oddziału IPN, autor publikacji przedstawił kulisy powstawania albumu, a następnie odpowiadał na pytania zebranych dotyczące różnych aspektów działalności KWP. Wśród licznie przybyłych było wielu członków rodzin żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym również zamordowanych przez komunistycznych oprawców.

Publikacja cieszyła się dużym zainteresowaniem kupujących, z których każdy mógł liczyć na dedykację od autora.

Album prezentuje w sposób przekrojowy – za pomocą źródeł ikonograficznych – struktury, działalność i wybrane sylwetki członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, antykomunistycznej organizacji zbrojnej działającej w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego.

W albumie przedstawiono dzieje niepodległościowej organizacji zbrojnej dowodzonej przez kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, zrzeszającej w głównej mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej. Konspiracyjne Wojsko Polskie, liczące w szczytowym okresie kilka tysięcy żołnierzy, przez długi czas stawiało skuteczny opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony sowietów i ich polskich kolaborantów.

Miejsce prezentacji publikacji nie było przypadkowe, gdyż to właśnie w Radomsku kształtowały się struktury KWP.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Oddział IPN w Łodzi, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP Zarząd Główny w Radomsku oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

foto: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, Robert Szala

do góry