Nawigacja

Aktualności

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  • plakat

Przez cały rok szkolny 2019/2020 zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z regionu łódzkiego do zgłaszania zapotrzebowania na warsztaty organizowane przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi.

Realizujemy zajęcia składające się z trzech spotkań.

Podczas pierwszych warsztatów uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy pionu upamiętniania walk i męczeństwa IPN, poznają podstawowe pojęcia z zakresu upamiętniania, podejmują próby włączenia się w dyskusję na temat działalności komemoracyjnej. Zajęcia kończy quiz wiedzy z nagrodami.

minimalny czas trwania: 2 godziny zegarowe

Drugie spotkanie opiera się na samodzielnej pracy uczniów. Uczestnicy warsztatów łączą się w grupy, wybierają jedną z gmin na terenie swojego powiatu (lub dzielnicę miasta) i wyszukają na jej obszarze miejsca pamięci narodowej. Efekty pracy – fotografie, dokumentację – zespoły przedstawiają na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej.

Finałowe, trzecie spotkanie ma formę pieszej lub autokarowej wycieczki szlakiem miejsc pamięci narodowej danego regionu. Trasa zostaje opracowana przez pracowników pionu upamiętniania IPN.

Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowania historią lokalną oraz historią Polski, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, logicznego łączenia przyczyn i skutków poznawanych faktów historycznych, a także wyrażania własnej opinii na forum grupy.

Maksymalna ilość uczestników: 40 osób (1-2 klasy)

Zgłoszenia prosimy kierować drogą telefoniczną (42 616 27 49) lub mailową (Aleksandra.Kotecka@ipn.gov.pl) z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

do góry