Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego – Łódź, 25 września 2019

Dwa dni przed okrągłą, 80. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego wysłuchaliśmy bardzo ciekawej dyskusji będącej próbą podsumowania roli i znaczenia wysiłku obywatelskiego, jakim były struktury PPP.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprosiły 25 września 2019 r.  na panel dyskusyjny pt. „Polskie Państwo Podziemne. Sukces czy porażka?”.

W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), dr Maciej Korkuć (IPN Kraków) oraz dr Tomasz Toborek (IPN Łódź). Spotkanie otworzył dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi oraz prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki.

27 września 1939 r w walczącej jeszcze Warszawie utworzono Służbę Zwycięstwu Polski – pierwszą organizację konspiracyjną – poprzedzającą powstanie Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Powstała w ten sposób konspiracja zbrojna stała się wkrótce częścią Polskiego Państwa Podziemnego – niewątpliwego fenomenu w dziejach walczącej Europy. PPP posiadało nie tylko ramię zbrojne, ale również własną administrację, parlament i sądownictwo. Starało się utrzymać wszelkie atrybuty normalnie funkcjonującego państwa, a całość podlegała legalnemu Rządowi Emigracyjnemu w Londynie.

W decydującym momencie wojny funkcjonariusze Polskiego  Państwa Podziemnego mieli się ujawnić i przejmować władzę na wyzwalanych wspólnie z sojusznikami terenach. Niestety wydarzenia militarne i polityczne potoczyły się torem, który uniemożliwił realizację takiego scenariusza, a Polska nie uzyskała w 1945 r. pełnej suwerenności. 

Czy wobec tego możemy mówić o sukcesie – czy o porażce Polskiego Państwa Podziemnego? Na ten temat dyskutowali historycy z Uniwersytetu jagiellońskiego i Instytutu Pamięci Narodowej.

foto: Marzena Kumosińska

do góry