Nawigacja

Aktualności

Prezentacja publikacji „Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956” – Łódź, 24 października 2019

24 października 2019 r. zaprosiliśmy na prezentację publikacji pod red. dr Joanny Żelazko i Roberta Rabiegi (współpraca dr Robert Witak) pt. „Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956”.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprosiły 24 października 2019 r. na prezentację publikacji pod red. dr Joanny Żelazko i Roberta Rabiegi (współpraca dr Robert Witak) pt. „Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956” (Łódź 2019).

Spotkanie otworzył dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych. Wziął w nim udział dr Witold Bagieński, koordynator ogólnopolskiego projektu badawczego IPN „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989”.

Pierwsze lata powojenne w rządzonej przez komunistów Polsce to czas brutalnych represji, których głównym celem było utrzymanie i wzmocnienie władzy, zdobytej przy wsparciu ZSRS. Jednym z jej filarów był rozbudowany aparat przymusu, wykorzystywany do tłumienia wszelkich przejawów oporu społecznego. Najistotniejszą rolę w tym zakresie odgrywało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i jego terenowe struktury. W tej zhierarchizowanej instytucji, wzorowanej na strukturach policyjnych, zasadnicze znaczenie miały rozkazy przełożonych, decydujące o kierunkach i sposobie działania, stąd naturalna potrzeba poznania ludzi, którzy je wydawali. W publikacji przedstawiono proces organizowania urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim oraz zmiany, które zachodziły w ich strukturze w latach 1945–1956. Zaprezentowano także 324 noty biograficzne funkcjonariuszy tworzących kadrę kierowniczą tych urzędów. W założeniu autorów książka ma uzupełnić wiedzę na temat powojennej historii regionu.

foto: Marzena Kumosińska

do góry