Nawigacja

Aktualności

Prezentacja albumu o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – Piotrków Trybunalski, 12 listopada 2019

12 listopada zaprosiliśmy na piotrkowską prezentację albumu o Konspiracyjnym Wojsku Polskim.

12 listopada 2019 r. w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się prezentacja publikacji pt. Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny, która odbędzie się. Wziął w niej udział dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddzialu IPN w Łodzi oraz autor publikacji – Paweł Wąs, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych łódzkiego IPN.

Album prezentuje w sposób przekrojowy – za pomocą źródeł ikonograficznych – struktury, działalność i wybrane sylwetki członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, antykomunistycznej organizacji zbrojnej działającej w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego.

W albumie przedstawiono dzieje niepodległościowej organizacji zbrojnej dowodzonej przez kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, zrzeszającej w głównej mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej. Konspiracyjne Wojsko Polskie, liczące w szczytowym okresie kilka tysięcy żołnierzy, przez długi czas stawiało skuteczny opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony sowietów i ich polskich kolaborantów.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Oddział IPN w Łodzi, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP Zarząd Główny w Radomsku oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

do góry