Nawigacja

Archiwalia – Łódź

Strajki studenckie w Łodzi (styczeń–luty 1981 r.)

W styczniu i lutym 1981 roku na łódzkich uczelniach trwał najdłuższy w powojennej Europie strajk studencki. Głównymi postulatami były: rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wprowadzenie autonomii uczelni w sprawach naukowych i dydaktycznych, zniesienie cenzury i przymusu nauczania języka rosyjskiego oraz skrócenie czasu służby wojskowej studentów. Negocjacje prowadził ze strony rządowej minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Janusz Górski, natomiast stronie studenckiej przewodziła Międzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza, w skład której wchodzili m.in.: Piotr Kociołek, Maciej Maciejewski, Marek Perliński i Wojciech Walczak. Po miesięcznym proteście podpisane zostało porozumienie zawierające m.in. zgodę na rejestrację NZS, skrócenie służby wojskowej i poprawę sytuacji bytowej studentów. W zasobie Oddziału łódzkiego IPN znajduje się zbiór fotografii przekazanych przez Lecha Spaszewskiego, będących zapisem atmosfery negocjacji, jak również „codziennego życia” strajkujących.

Oprac. Sebastian Pilarski

do góry