Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ppłk dypl. Jan Kowalewski (1892–1965) – oficer wywiadu i kryptolog. W stulecie złamania bolszewickich szyfrów”

W Łodzi rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Ppłk dypl. Jan Kowalewski (1892–1965) – oficer wywiadu i kryptolog. W stulecie złamania bolszewickich szyfrów”

W konferencji, zroganizowanej dzięki staraniom Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, wzięli udział m.in. Karol Młynarczyk – I Wicewojewoda Łódzki, Zbigniew Zięba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Prof. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak - Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Jerzy Koźba – Dyrektor Oddziału NBP w Łodzi oraz Pan Marian Papis i Pan Henryk Marczak, którzy odznaczeni są Krzyżami Wolności i Solidarności.

 

Program konferencji

28 października (czwartek)

10.30–11.00 – otwarcie konferencji (szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej Materka, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dr hab. prof. ASzWoj Dariusz Rogut)

11.00–12.00

Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Wojna polsko-bolszewicka – przyczyny i konsekwencje

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Bitwa Warszawska 1920 roku  znaczenie dziejowe

12.00–12.20 – przerwa

12.20–13.20

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Radiowywiad  – klucz do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej

Gen. bryg. prof. ASzWoj Andrzej Kowalski (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Razwiedupr 1918–1920. Struktury i zadania

13.20–14.30 – przerwa

14.30–16.00

Dr Józef Kozłowski (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Najważniejsze aspekty pracy informacyjnej attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Moskwie na przykładzie działań ppłk. Jana Kowalewskiego w stolicy ZSRS

Prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Okoliczności odwołania ppłk. dypl. Jana Kowalewskiego z funkcji attaché wojskowego w Moskwie w 1933 roku

Dr hab. prof. UWM Tomasz Gajownik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Sukcesorzy Jana Kowalewskiego. Antysowiecka współpraca Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego z służbami państw bałtyckich w zakresie radiowywiadu

16.00–17.00 – dyskusja

29 października (piątek)

10.30–11.30

Dr hab. prof. ASzWoj Sławomir Cenckiewicz (Wojskowe Biuro Historyczne/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Ppłk Jan Kowalewski i płk Ignacy Matuszewski - biografie równoległe

Dr Marek Grajek (Poznań)

Sukces Kowalewskiego oczyma kryptologa

11.30–11.50 – przerwa

11.50–12.50

Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski)

Kontakty ppłk. dypl. Jana Kowalewskiego z Sowietami i Niemcami w czasie II wojny światowej

Wojciech Grott (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku/Uniwersytet Gdański)

Związki Jana Kowalewskiego z Rumunią w okresie międzywojennym i w trakcie II wojny światowej

12.50–14.00 – przerwa

14.00–15.00

Dr hab. prof. ASzWoj Dominik Smyrgała (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Szyfry „666” i „777” – polska kryptologia w czasie II wojny światowej

Dr Konrad Paduszek (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Czy policja polityczna tworzy historię? Komunistyczne i postkomunistyczne służby specjalne a badania dziejów wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej

15.00–16.00 – dyskusja, podsumowanie

do góry