Nawigacja

Książki – Łódź

Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918

  • Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918
    Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918
Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918. red. Joanna Żelazko, Łódź 2020, 200 s., ISBN: 978-83-8098-791-3

Seria wydawnicza: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Autorzy artykułów podjęli różnorodne tematy badawcze związane z wydarzeniami w Łodzi i regionie w latach 1905-1918. Działaniom zbrojnym i aspektom zmilitaryzowanego życia poświęcone są teksty: Jolanty Daszyńskiej, Operacja Łódzka – droga do odzyskania niepodległości; Tadeusza Zbigniewa Bogaleckiego, Działalność komisariatów Polskiej Organizacji Narodowej i komend Wojsk Polskich w regionie łódzkim w październiku i listopadzie 1914 r.; Anety Stawiszyńskiej, Życie codzienne wojsk niemieckich stacjonujących w Łodzi w czasie I wojny światowej (1914–1918) oraz Rafała Mieczkowskiego, Fotografia wojenna i wojskowa frontu wschodniego Wielkiej Wojny 1914–1917. Zarys problematyki. Równie istotne wydarzenia z zakresu historii gospodarczej i społecznej prezentują w swoich tekstach: Kamil Śmiechowski, Zmiana świadomościowa w myśleniu o mieście w latach 1905–1914 jako podwalina rozwoju funkcji metropolitalnych Łodzi w Odrodzonej Polsce; Janusz Wróbel, Początki samorządu w miastach regionu łódzkiego; Andrzej Stanisław Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1914–1921 wobec sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście oraz Przemysław Waingertner, W cieniu śmierci Prezydenta – rzecz o Antonim Kamieńskim. Spojrzenie na sytuację w Łodzi „zza oceanu” przedstawił Przemysław Piotr Damski w tekście Wydarzenia rewolucyjne w Łodzi w 1905 r. w świetle amerykańskiej prasy i korespondencji dyplomatycznej, zaś Mariusz Kolmasiak opisał działania na rzecz zachowania dla następnych pokoleń pamiątek po niepodległościowej działalności Marszałka w naszym mieście: Niepodległościowa działalność Józefa Piłsudskiego w świetle przedwojennej ekspozycji muzealnej w jego łódzkim mieszkaniu przy ul. Wschodniej. Mieczysław Góra z kolei opisał wyniki współczesnych badań archeologicznych miejsc pochówku legionistów (w tym żołnierzy tej formacji pochodzących z łódzkiego) w studium zatytułowanym Poszukiwania mogił żołnierzy Legionów Polskich, poległych w Kostiuchnówce, Kuklach i Jabłonce na Wołyniu w latach 1915–1916.

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry