Nawigacja

Książki – Łódź

Rok 1945 w Łodzi

Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, red. Joanna Żelazko, Łódź 2008, 376 s.

Rok 1945 był bez wątpienia szczególny dla wszystkich Polaków, bez względu na ich poglądy polityczne. Dla jednych oznaczał zdobycie władzy, dla innych kolejną okupację kraju, a dla pozostałych nadzieję na spokojniejszą niż dotychczas egzystencję i względną stabilizację. Choć schemat przejmowania władzy przez komunistów był w całym kraju podobny, opracowany w porozumieniu z Józefem Stalinem i realizowany we współpracy z sowieckim NKWD i Armią Czerwoną, to jednak każdy region Polski – również Łódź – miał w tym względzie swoją specyfikę.

Książka ukazuje tworzenie struktur nowej władzy, związaną z tym walkę polityczną i zbrojną oraz odradzanie się życia społecznego i kulturalnego w regionie łódzkim w 1945 r. Stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowych w grudniu 2007 r. oraz czerwcu 2008 r., uzupełnionych materiałem ikonograficznym.
 

do góry