Nawigacja

Książki – Łódź

Problemy archiwalnych systemów informatycznych

  • Problemy archiwalnych systemów informatycznych
    Problemy archiwalnych systemów informatycznych

Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, Instytut Pamięci Narodowej, przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warszawa‒Łódź 2019 r., ss. 168 („Symposia Archivistica”, t. V), ISBN 978-83-8098-680-0

Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności między archiwalnym systemem informacyjnym a archiwalnym systemem informatycznym, zwrócono też uwagę na rolę organizacji obiegu informacji i jej wykorzystanie. W kontekście spożytkowania danych omówiono metody badań potrzeb informacyjnych użytkowników. W części poświęconej praktyce przedstawiono na przykładach etapy informatyzacji i próby budowania systemów informatycznych dla archiwów państwowych w oparciu o Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a także wyodrębnionych: Centralnego Archiwum Wojskowego, rozpoczynającego budowę Systemu Zarządzania Archiwami Wojskowymi oraz Archiwum IPN, przystępującego do modernizacji Cyfrowego Archiwum. Scharakteryzowano również informatyzację różnych sfer działalności instytutów PAN oraz zaprezentowano model archiwalnego sytemu informatycznego dla archiwów zakonnych. Zagadnienia techniczne z kolei dotyczyły modelu architektury archiwalnych systemów informatycznych, rozumianej jako logiczna struktura powiązanych ze sobą elementów.

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry