Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie żołnierzy Armii Ochotniczej – Mieczysławów 18 lipca 2020 r.

Oddział IPN w Łodzi podjął inicjatywę upamiętnienia nauczycieli i uczniów Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie, którzy w lipcu 1920 roku stanęli w Szeregach Armii Ochotniczej do walki z bolszewikami.

W przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 Instytut Pamięci Narodowej zainicjował ogólnopolską akcję upamiętnienia żołnierzy Armii Ochotniczej 1920, którzy w chwili zagrożenia przed najazdem wojsk bolszewickich podjęli się obrony ojczyzny.

W ramach przedsięwzięcia Oddział IPN w Łodzi upamiętnił nauczycieli i uczniów Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie (gm. Krzyżanów, pow. kutnowski, woj. łódzkie), którzy również zgłosili się do służby w Armii Ochotniczej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej „Mieczysławowiakom” odbyła się 18 lipca, kiedy to w 1920 r. obchodzono Dzień Armii Ochotniczej.  

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Robert Jakubik – dyrektor Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie na czele z dyrektor Danutą Krawczyk, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, starosta kutnowski Daniel Kowalik, przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Ciapała, wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Kutno – Michał Adamski, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Poświęcenia tablicy memoratywnej dokonał ks. Mirosław Czarnołęcki – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie.

W drugiej części uroczystości opracowany przez dr. Jacka Saramonowicza referat nt. „Społeczeństwo powiatu kutnowskiego wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku” wygłosił dyrektor Muzeum regionalnego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki. Natomiast prezentację przedstawiającą rys historyczny szkoły przedstawił Dominik Królak, nauczyciel ZSCKR w Mieczysławowie. Uroczystość śpiewem pieśni patriotycznych uświetnił Chór Speranza.


Młodzież i nauczyciele ze Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie jako jedni z pierwszych odpowiedzieli na apel władz wojskowych. Ochotnicy z Mieczysławowa zgłosili się 10 lipca 1920 r. do Powiatowej Komisji Uzupełnień w Kutnie w celu bezpośredniego wcielenia do jednostki. Zostali przyjęci do Baonu Zapasowego 37 pp. pod dowództwem mjr. Albina Skroczyńskiego.

W wyniku weryfikacji zakwalifikowano 46 uczniów (przyjęto 42), a z 4 nauczycieli - 2.

Powyższa inicjatywa stanowi ważne ogniwo w działaniach patriotyczno-wychowawczych młodego pokolenia, które kształci i będzie kształcić się w tej szkole.

Szkoła obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, a organem prowadzącym od stycznia 2007 roku jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Fot. Patrycja Resel

 

do góry