Nawigacja

Aktualności

Dyskusja online wokół publikacji IPN "Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej"

W dyskusji wzięli udział pracownicy Oddziału IPN w Łodzi dr Joanna Żelazko, Patrycja Resel oraz Paweł Wąs - Redaktor naukowy publikacji.

 

 

Pokonferencyjny tom poświęcony jest młodzieżowemu ruchowi oporu antykomunistycznego w okresie Polski Ludowej. Zjawisko to zaprezentowane zostało w sposób przekrojowy, począwszy od struktur konspiracyjnych tworzonych w pierwszych latach powojennych przez młodych repatriantów z Wileńszczyzny, będących dla nich kontynuacją walki w szeregach tzw. dorosłego podziemia, poprzez najbardziej żywiołowy i zorganizowany opór młodzieży w okresie stalinizmu (lata 1948–1956) aż po antysystemową działalność młodych ludzi w „epoce Gomułki” i ostatniej dekadzie komunizmu w Polsce. Wśród dwunastu tekstów składających się na publikację znajdują się szkice poświęcone zarówno represjom, jakie groziły młodym konspiratorom ze strony totalitarnego państwa, jak i charakteryzujące system więziennictwa w Polsce w omawianym okresie oraz funkcjonowanie specjalnych zakładów karnych w Jaworznie i Bojanowie, utworzonych przez komunistyczne władze na początku lat pięćdziesiątych w celu reedukacji młodzieży nastawionej antysystemowo. Publikację uzupełniają dwa indeksy oraz aneks ikonograficzny.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”

 

Więcej informacji m.in. o tym gdzie kupić publikacje - TUTAJ

do góry